Brandmeld

MDG Techniek installeert betrouwbare brandmeldinstallaties voor het voorkomen of tijdig signaleren van een brand.
Een betrouwbare installatie kan mensen levens redden en ernstige schades aan uw pand voorkomen.
De eisen welke gesteld worden aan de brandmeldinstallatie door de brandweer, verzekeraar of wellicht uzelf worden vastgelegd in een Programma van Eisen.
Een vakkundige montage van betrouwbare apparatuur  in combinatie met het juiste onderhoudsschema geeft u een brandveilig object.

Uw brandmeldinstallatie dient maandelijks en vier maandelijks gecontroleerd te worden op een correcte werking.
Hiervoor dient u naast een opleiding ook maandelijks uw tijd te nemen voor het correct uitvoeren van deze taken.
Steeds vaker kiezen klanten om deze inspecties uit te besteden aan MDG Techniek.
Naast de uitgevoerde inspecties tekenen wij alle bevindingen op in het logboek, hiermee bent u verzekerd van een goed werkend systeem en een volledige administratie.

Wij plaatsen brandmeldinstallaties van de volgende merken:

MDG Techniek biedt u de volgende mogelijkheden:

  • Risico inventarisatie
  • Opstellen Programma van Eisen
  • Installatie conform regelgeving
  • Oplevering/gebruikersinstructie
  • Certificering (indien benodigd/gewenst conform PvE)
  • Jaarlijks preventief onderhoud
  • Maandelijkse controles